Draugiem say   Paziņo citiem!

            Andris Konošonoks

Andris Konošonoks
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 26.817
   Kopā savaldītais karaspēks : 2
   Kopā uzceltie ceļi : 14
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 2
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 26. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 126. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 39. vieta