Draugiem say   Paziņo citiem!

            Andris Avotiņš

Andris Avotiņš
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 17 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 44.25
   Kopā savaldītais karaspēks : 7
   Kopā uzceltie ceļi : 17
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 8
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 42. vieta
 2009.gadā - 32. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 81. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 30. vieta