Draugiem say   Paziņo citiem!

            Alīna Rence

Alīna Rence
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




Cīnījās ar 35 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 95.013
   Kopā savaldītais karaspēks : 25
   Kopā uzceltie ceļi : 46
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 12
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 29. vieta
 2011.gadā - 20. vieta
 2012.gadā - 47. vieta
 2014.gadā - 53. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 25. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 15. vieta