Draugiem say   Paziņo citiem!

            Aivis Kivilangs

Aivis Kivilangs
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 19.736
   Kopā savaldītais karaspēks : 5
   Kopā uzceltie ceļi : 10
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 3
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 47. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 170. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 83. vieta