Draugiem say   Paziņo citiem!

            Agris Faulbaums

Agris Faulbaums
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 18 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 60.756
   Kopā savaldītais karaspēks : 11
   Kopā uzceltie ceļi : 24
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 9
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2011.gadā - 12. vieta
 2012.gadā - 14. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 57. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 12. vieta