Draugiem say   Paziņo citiem!

            Agnese Švēdere

Agnese Švēdere
 
 
 
Cīnījās ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 35.88
   Kopā savaldītais karaspēks : 2
   Kopā uzceltie ceļi : 9
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 3
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2012.gadā - 5. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 94. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 8. vieta