Draugiem say   Paziņo citiem!

            Ēriks Kušners

Ēriks Kušners
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 51 spēlētāju:
   Kopā iegūtie punkti : 151.438
   Kopā savaldītais karaspēks : 22
   Kopā uzceltie ceļi : 85
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 26
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 12. vieta
 2009.gadā - 23. vieta
 2010.gadā - 26. vieta
 2011.gadā - 60. vieta
 2012.gadā - 53. vieta
 2014.gadā - 35. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 2. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 2. vieta