Draugiem say   Paziņo citiem!

            Ēriks Švēde

Ēriks Švēde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 25 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 46.717
   Kopā savaldītais karaspēks : 16
   Kopā uzceltie ceļi : 65
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 12
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 61. vieta
 2010.gadā - 71. vieta
 2011.gadā - 55. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 77. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 23. vieta