Draugiem say   Paziņo citiem!

            Kaspars Gibeiko

Kaspars Gibeiko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 39 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 122.502
   Kopā savaldītais karaspēks : 26
   Kopā uzceltie ceļi : 67
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 27
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 48. vieta
 2010.gadā - 42. vieta
 2011.gadā - 2. vieta
 2012.gadā - 11. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 14. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 8. vieta