Draugiem say   Paziņo citiem!

            Jevgenijs Ivanovs

Jevgenijs Ivanovs
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 18 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 57.927
   Kopā savaldītais karaspēks : 8
   Kopā uzceltie ceļi : 27
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 17
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 16. vieta
 2011.gadā - 29. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 59. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 14. vieta