Draugiem say   Paziņo citiem!

            Ivars Rūja

Ivars Rūja
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 18 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 52.629
   Kopā savaldītais karaspēks : 11
   Kopā uzceltie ceļi : 28
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 6
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2011.gadā - 22. vieta
 2012.gadā - 29. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 69. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 21. vieta