Draugiem say   Paziņo citiem!

            Ingars Ribners

Ingars Ribners
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 15 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 38.237
   Kopā savaldītais karaspēks : 11
   Kopā uzceltie ceļi : 27
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 9
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2011.gadā - 68. vieta
 2012.gadā - 41. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 86. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 34. vieta