Draugiem say   Paziņo citiem!

            Ieva Matjola

Ieva Matjola
 
 
 




Cīnījās ar 8 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 24.881
   Kopā savaldītais karaspēks : 10
   Kopā uzceltie ceļi : 17
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 6
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2014.gadā - 28. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 139. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 52. vieta