Draugiem say   Paziņo citiem!

            Edgars Vanags

Edgars Vanags
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 21 spēlētāju:
   Kopā iegūtie punkti : 75.913
   Kopā savaldītais karaspēks : 3
   Kopā uzceltie ceļi : 35
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 4
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 18. vieta
 2009.gadā - 4. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 39. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 3. vieta