Draugiem say   Paziņo citiem!

            Atis Sīlis

Atis Sīlis
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 18 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 61.643
   Kopā savaldītais karaspēks : 4
   Kopā uzceltie ceļi : 29
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 2
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 16. vieta
 2009.gadā - 22. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 56. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 11. vieta