Draugiem say   Paziņo citiem!

            Artūrs Volkovs

Artūrs Volkovs
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 17 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 46.37
   Kopā savaldītais karaspēks : 12
   Kopā uzceltie ceļi : 19
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 16
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 38. vieta
 2010.gadā - 47. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 78. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 28. vieta