Draugiem say   Paziņo citiem!

            Anda Berziņa

Anda Berziņa
 
 
 
Cīnījās ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 33.819
   Kopā savaldītais karaspēks : 4
   Kopā uzceltie ceļi : 17
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 7
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 10. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 102. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 15. vieta